სახელი*
  ელ–ფოსტა
  წერილის ტექსტი*
  საკონტროლო კოდი* კოდის განახლება
  გაგზავნა
  მოსაზრება
  21.06.2018

  რატი აბულაძე, ეკონომიკის დოქტორი

  გიორგი კვირიკაშვილი, ვინც ქვეყანას ორ-ნახევარი წელი მართავდა, პრემიერ-მინისტრობის თანამდებობიდან გადადგა. მისი შრომისა და მმართველობის შედეგად ქვეყანას დარჩა გაზრდილი ეკონომიკა (2.9%-დან 5%-მდე), მომატებული საგარეო სავაჭრო ბრუნვა, ბიზნესსექტორის ბრუნვა, სახელმწიფო ვალი, ფასები და ინფლაცია. შენარჩუნდა სტაბილურობა და უმუშევრობა. მისი მმართველობის პერიოდში მეტ-ნაკლები ეფექტურობით ქვეყანამ გაუძლო ლოკალურ და გლობალურ კონფრონტაციულ ვითარებას.

  მოსაზრება
  13.06.2018

  "მომიკითხე კოკაინი, მოგიკითხავ მორფსა..."

  ვატყობ, პარლამენტამდე ჩვენი ხმა არ, ან ვერ მიდის, მათი, ვინც პარლამენტისგან ითხოვს გადაწყვეტილების მიღებას ისეთ მძიმე საკითხზე, როგორიცაა მომავალი თაობების დაცვა ნარკოტიკებისგან. მცირე ჯგუფმა, თქვენს მონა-მორჩილთან ერთად, მოამზადა პეტიცია პარლამენტისადმი.

  მოსაზრება
  11.06.2018

  ქართული საზოგადოება, საბედნიეროდ, ისე არ დაცემულა, რომ უსამართლოდ დაჩაგრული შვილმკვდარი მამის თანაგრძნობის სურვილი არ შერჩენოდეს, მაგრამ, სამწუხაროდ, მისი ავტორიტეტი არც ისე მაღალია, რომ მისი შიშით სახელმწიფო ინსტიტუტები თავს ვალდებულად მიიჩნევდნენ, უზრუნველყონ სამართლიანობა და არ განახორციელონ სახელმწიფოს სასიცოცხლო ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედებები.

  მოსაზრება
  08.06.2018

  პაატა კოღუაშვილი, პროფესორი , ბადრი რამიშვილი, პროფესორი

  საქართველოში არ წყდება დისკუსია მიწის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. კვლავაც აქტუალურია მოსაზრება სასოფლო-სამეურნეო მიწის თავისუფალ საერთაშორისო ბაზარზე გატანის შესახებ, რაც თითქოს ეკონომიკური არგუმენტებით საბუთდება. აღნიშნული პოზიციის მქონენი აცხადებენ, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე სასოფლო-სამეურნეო მიწის გაყიდვა გაზრდის მის ღირებულებას და, შესაბამისად, მოიმატებს სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების კაპიტალიზაცია, რაც ფერმერების მიერ ფინანსური რესურსების მოძიებასა და ეკონომიკური აქტივობის ზრდას შეუწყობს ხელს.

  მოსაზრება
  31.05.2018

  დიმიტრი შენგელია, ნავთობქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

  ატმოსფერული ჰაერი წარმოადგენს მნიშვნელოვან სასიცოცხლო ელემენტს გარემოში და ბუნებრივია, რომ მისი სისუფთავე ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორია მოსახლეობისათვის ეკოლოგიური კეთილდღეობის შესანარჩუნებლად. ავტომობილების მიერ გამონაბოლქვის სახით ატმოსფეროში მოხვედრილი მავნე ნივთიერებები დიდ ზიანს აყენებენ ადამიანის ჯანმრთელობასა და საერთოდ - გარემოს.

  მოსაზრება
  24.05.2018

  ანზორ საკანდელიძე, მშენებელთა ლიგის თავმჯდომარე

  მივმართავ ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის უფროს გიორგი ბაგრატიონსა და მის მოადგილე მამუკა ჯაყელს: ბატონებო, თავი დაანებეთ უკანონო მშენებლობების ლობირებას, რამაც კარს მომდგარი 8-ბალიანი მიწისძვრების დროს შეიძლება თბილისი გადააქციოს სეისმონანგრევებში ჩამარხული ასი ათასობით თბილისელის ერთ გლობალურ საძმო სასაფლაოდ და ამით დამთავრდეს საქართველოს სახელმწიფოს ისტორია. დღეს თბილისში ცხოვრობს თითქმის ნახევარი საქართველო და აქაა თავმოყრილი ჩვენი ისტორიულ-სახელმწიფოებრივი ძეგლები და მართლმადიდებლურ-სულიერი სიწმინდე-საგანძურები!

  მოსაზრება
  14.05.2018

  პაატა გაჩეჩილაძე

  ბოლო ექვსი დღის განმავლობაში რუსეთმა სირიაში ორი თანამედროვე საბრძოლო საჰაერო აპარატი - მრავალფუნქციური სუ-30სმ და შვეულმფრენი კა-52 დაკარგა. შედეგად 4 პილოტი დაიღუპა.

  მოსაზრება
  10.05.2018

  პაატა კოღუაშვილი, პროფესორი

  დღეს საქართველოში თანამედროვე ტექნოლოგიების დეფიციტია. ფინანსური პრობლემების გამო, ხალხს არ შეუძლია მათი შეძენა. ქართველი ფერმერებისთვის არ არსებობს სასოფლო-სამეურნეო მოსავლისა და პირუტყვის დაზღვევის სრულყოფილი სისტემა, ამიტომ ბუნებრივ კატასტროფებს თუ სხვა არახელსაყრელ გარემო პირობებსაც კი შეუძლია კოოპერატივების დანგრევა.

  მოსაზრება
  03.05.2018

  ანზორ საკანდელიძე

  რეფორმატორთა კავშირის თავმჯდომარე

  2016 წლის 25 ნოემბერს ფინანსთა სამინისტროს 9-კაციან უაღრესად კომპეტენტურ კომისიაზე (კომისიის თავმჯდომარე, მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე) მოხდა პრემიერ-მინისტრის კანცელარიასა და პარლამენტში განსახილველად ოფიციალურად შეტანილი, საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის მიერ მოწონებული, არასამთავრობო ორგანიზაცია "რეფორმატორთა კავშირის" მიერ 57-გვერდიან სამეცნიერო მეთოდურ ნაშრომად დამუშავებულ-დაპატენტებული (საქპატენტის მოწმობა #6333) "საქართველოს ანტიკრიზისული 5-წლიანი კომპლექსური ეკონომიკური რეფორმების კონცეფცია-პროგრამის" დადებითი განხილვა.

  რეზონანსი
  02.05.2018

  სოფლის მეურნეობის მრავალფეროვანი დარგების განვითარებისათვის ტექნიკის გამოყენება რომ აუცილებელია ეს ყველა მიწათმფლობელმა კარგად იცის, მაგრამ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელმძღვანელობას ეს მნიშვნელოვანი დარგი არ მიაჩნია პრიორიტეტულ დარგად, ამიტომაა, რომ უკანასკნელი ხუთი წლის განმავლობაში სოფლის მეურნეობის საჭიროებისათვის ქვეყანაში არ შემოზიდულა ახალი ტექნიკა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნებოდა მიწათმოსარგებლეებისათვის და წინ წასწევდა მათ საქმიანობას.

  მოსაზრება
  30.04.2018

  ჯანმრთელობის საერთაშორისო ორგანიზაციის განმარტებით მოზარდი - ეს არის ადამიანი სიცოცხლის მეორე დეკადაში. მოზარდობის პერიოდის განსაკუთრებული მნიშვნელობა განისაზღვრება შემდეგი ფაქტორებით: დროის ამ მონაკვეთში საბოლოოდ ყალიბდება ადამიანის პიროვნება, სრულდება ფიზიკური, სექსუალური და ინტელექტუალური მომწიფება, ყალიბდება ცხოვრების სტილი, ჯანმრთელობასთან მიმართებაშიც, საფუძველი ეყრება მთელ რიგ ქრონიკულ დაავადებებს, სიკვდილიანობა და დაავადებიანობა ძირითადად განპირობებულია ქცევით ფაქტორებთან, კერძოდ ნარკოტიკების, თამბაქოს, ალკოჰოლის მოხმარებასთან, კვებით დარღვევებთან, ადრეულ სექსუალურ ცხოვრებასთან, რისკულ და საცდელ ქცევასთან, სამედიცინო დახმარების უგულველყოფასთან. აღსანიშნავია, რომ მოზარდობის პერიოდი ერთადერთია, რომელშიც სიკვდილობა არა მარტო არ კლებულობს, არამედ მატულობს კიდეც. შესაბამისად, მოზარდთა პრობლემატიკა აქტუალურია მთელ მსოფლიოში, როგორც განვითარებულ, ასევე განვითარებად ქვეყნებში. უნდა აღინიშნოს რომ, უკანასკნელ დრომდე მოზარდთა მედიცინას არ ექცეოდა ჯეროვანი ყურადღება, როგორც მთლიანად მსოფლიოში, ასევე საქართველოში, არ იყო ჩამოყალიბებული ამ პრობლემის გადაწყვეტის სამეცნიერო საფუძვლები.

  მოსაზრება
  30.04.2018

   კორეის ნახევარკუნძულზე ისტორიული ტრანსფორმაციის ამ მნიშვნელოვანი პერიოდის განმავლობაში ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფოს საქმეთა კომისიის თავმჯდომარემ და კორეის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა კეთილდღეობისა და ორი კორეის გაერთიანების მიზნით "მშვიდობის სახლში" 27 აპრილს შიდა კორეული სამიტი ჩაატარეს.


  Copyright © 2006-2018 by Resonance ltd. . All rights reserved