(08.05.2020)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
ИНЦИТАТУС (10.05.2020)
Бон джорно сениор К К К! Ки маграм Хизанас ратом ар ухди мадлобас? Гагебутеба Вольскивит да мере нахе габутвеби да разборкеби. Маг сакмес михедва счирдеба да аба шен ици. Ариве дерчи сениор К К К.

ჭორლეონე (09.05.2020)
დიდება მზის სადარს, დიდება დიდ ქველმოქმედს და ბატონს ჩვენსას.