(03.04.2020)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
----- (04.04.2020)
es emchetia da metis girsebi arian egenic da qristianebic, imito ro mere mtel qalaqs mosdeben am viruss