(09.05.2019)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
lia (10.05.2019)
etkoba kvekanac, rom upatronoa da tavzexelagebulia xalxi...camcuxarod...

მედეა (10.05.2019)
რემარკის წამკითხველს არ გაუკვირდება ეს შემთხვევა. გაჭირვებულმა ადამიანმა იმ ყვავილებით ცოტაოდენი ფული თუ იშოვა---რა მოხდა მერე. იქ ტყუილა დაჭკნობას--ყვავილებსაც წყალში ჩაწყობა ე რ ჩ ი ვ ნ ა თ, ყვავილების გადარჩენაც დადებითი მოვლენაა.

ლინდა (10.05.2019)
TandaTan vkargavT adamianobas. samwuxarod dRes yvelafers vkadrulobT or kapikis sanacvlod.

Sofi (09.05.2019)
Surcxvili da tavis mochra es saqcieli normalur adamianma rogor unda gaketo