(01.01.2019)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
Grigoli tvaradze (01.01.2019)
Var tolvili 35 weli velodebi binac sacxovrebeli ar maqv sevqmeni ojaxi myavc patara bavsvi cad an victan unda mivide rom gavigo cimartle da damakmayofilon binit