რეზონანსი
29.02.2024

22 წლის ქეთი ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის მკვლე­ლო­ბის საქ­მე­ზე 2003 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ოთარ ცინ­დე­ლი­ა­ნი და­ა­კა­ვეს, ის პო­ლი­ცი­ამ ზუგ­დიდ­ში აიყ­ვა­ნა.

რო­გორც ირ­კვე­ვა, სას­ტი­კი მკვლე­ლო­ბის შემ­დეგ ახალ­გაზ­რდა და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­ემ­გზავ­რა და სვა­ნეთ­ში წას­ვლას აპი­რებ­და. გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, პო­ლი­ცია ცინ­დე­ლი­ა­ნის კვალ­ზე ქეთი ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის მო­ბი­ლუ­რი ტე­ლე­ფო­ნის გა­შიფრ­ვის შემ­დეგ გა­ვი­და. ჩვე­ნი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ოთარ ცინ­დე­ლი­ა­ნი წარ­მო­შო­ბით სო­ფელ ჭუ­ბე­რი­დან არის და ის სო­ფელ წი­ნუ­ბან­ში ეს­პა­ნე­თი­დან რამ­დე­ნი­მე თვის წინ დაბ­რუნ­და. ემიგ­რა­ცი­ა­შია ბრალ­დე­ბუ­ლის დე­დაც. ირ­კვე­ვა, რომ ცინ­დე­ლი­ა­ნი ქეთი ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის მე­ზობ­ლად, ნა­თე­სა­ვის სახ­ლში ცხოვ­რობ­და.

ცნო­ბი­სათ­ვის, ქეთი ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის ცხე­და­რი 28 თე­ბერ­ვლის დი­ლით, სახ­ლთან ახ­ლოს იპო­ვეს. გა­მო­ძი­ე­ბა გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის მუხ­ლით მიმ­დი­ნა­რე­ობს. რაც შე­ე­ხე­ბა მო­ტივს, გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, კაცი, რო­მე­ლიც ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლე­ბის ნა­თელ-მი­რო­ნია, ახალ­გაზ­რდა ქალს აშან­ტა­ჟებ­და და ფულს სძა­ლავ­და, მკვლე­ლო­ბის მო­მენ­ტში კი ნარ­კო­ტი­კუ­ლი ზე­მოქ­მე­დე­ბის ქვეშ იმ­ყო­ფე­ბო­და.

ოთარ ცინ­დე­ლი­ა­ნის ნა­თე­სა­ვი ჰყვება, რომ:

„ოთო იმ სა­ცო­და­ვი დათო ცინ­დე­ლი­ა­ნის ძმიშ­ვი­ლია, 2008 წელს ზღვა­ში რომ ჩა­ძი­რა შა­მა­თა­ვამ (კონ­სტი­ტუ­ცი­უ­რი უსაფრ­თხო­ე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის აფხა­ზე­თის მთა­ვა­რი სამ­მარ­თვე­ლოს უფ­რო­სი - ნ.ფ.)... მარ­თლა კარ­გი ოჯა­ხი იყო და და­თოს ამ­ბავ­მა და­ან­გრია ყვე­ლა...ამ ბი­ჭის მა­მაც - თე­მუ­რიც კარ­გი ბიჭი იყო და მა­საც აე­რია ცხოვ­რე­ბა - ცოლი გა­შორ­და (გუ­ჯე­ჯი­ა­ნია გვა­რად) და ეს­პა­ნეთ­ში წა­ვი­და. ეს ბავ­შვიც კარ­გი ბიჭი იყო, სპორ­ტს მის­დევ­და და მერე გზას აცდა.

ბიჭი ბე­ბი­ამ (მა­მის დე­დამ) გა­ზარ­და, შე­სა­ნიშ­ნა­ვი ქა­ლია, პე­და­გო­გი. დე­დამ ოთო ეს­პა­ნეთ­ში წა­იყ­ვა­ნა და იქ მთლად და­იქ­ცა ეს ბავ­შვი, იქაც მა­ი­მუ­ნობ­და რა­ღა­ცას და დე­დამ გა­მო­ა­ძე­ვა იქე­დან. ამ­ბო­ბენ, ნარ­კო­ტი­კებს მო­იხ­მარ­დაო, რაც სამ­წუ­ხა­რო ამ­ბა­ვია. ახ­ლაც ამ­ბო­ბენ, რომ ნარ­კო­ტი­კე­ბის ზე­მოქ­მე­დე­ბის ქვეშ ჩა­ი­დი­ნა მკვლე­ლო­ბა. ამის მო­ტი­ვი სვა­ნეთ­ში არ იცი­ან. ოთოს მამა და ბე­ბია ჭუ­ბერ­ში ცხოვ­რო­ბენ, ამ­ბო­ბენ, მათ­თან მი­დი­ო­დაო.

2008-ში დათო მა­მას - ზა­ურს გას­ტა­ცეს ხე­ლი­დან, ისიც რე­ინ­ჯე­რი იყო, ძა­ლი­ან მა­გა­რი კაცი და ფაქ­ტობ­რი­ვად, ეს თი­თით საჩ­ვე­ნე­ბე­ლი ოჯა­ხი მას მერე წა­ვი­და უკან, და­თოს მამა ნერ­ვი­უ­ლო­ბა­ზე და­ა­ვად­და და მალე გარ­და­იც­ვა­ლა. მთელ სვა­ნეთ­ში თი­თით საჩ­ვე­ნე­ბე­ლი ოჯა­ხი იყო და წელ­ში ვე­ღარ გა­ი­მარ­თნენ. სვა­ნეთ­ში წარ­მოდ­გე­ნა არა­ვის აქვს, რა მოხ­და და რა­ტომ ჩა­ი­დი­ნა ოთომ ეს და­ნა­შა­უ­ლი. ახლა გამ­ზრდე­ლი ბე­ბი­ის ცოდ­ვით იწ­ვის მთე­ლი სვა­ნე­თი. დღეს ამ ამ­ბით ყვე­ლა გა­გე­ბით სა­ერ­თოდ და­სა­მარ­და ერთ-ერთი სა­უ­კე­თე­სო ოჯა­ხი."

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ მეს­ტი­ის რა­ი­ო­ნის სო­ფელ ჭუ­ბერ­ში მცხოვ­რე­ბი მე­ტყე­ვე-რე­ინ­ჯე­რი და­ვით ცინ­დე­ლი­ა­ნი 2008 წლის 16 აგ­ვის­ტოს მოკ­ლეს. მას „სა­ხელ­მწი­ფოს ღა­ლა­ტი" დას­წა­მეს, რა­ზეც ხელი არ მო­ა­წე­რა.

2008 წლის 16 აგ­ვის­ტოს სა­ტყეო დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბას ქუ­თა­ის­ში იმე­რე­თი­სა და სა­მეგ­რე­ლო-ზემო სვა­ნე­თის სა­ტყეო სამ­მარ­თვე­ლოს თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი თათ­ბი­რი ჰქონ­და და­ნიშ­ნუ­ლი, სა­დაც სხვა თა­ნამ­შრომ­ლებ­თან ერ­თად დათო ცინ­დე­ლი­ა­ნიც იყო და­ბა­რე­ბუ­ლი. იგი ბა­თუმ­ში ჩა­იყ­ვა­ნეს და კონ­სტი­ტუ­ცი­უ­რი უსაფრ­თხო­ე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის აფხა­ზე­თის მთა­ვა­რი სამ­მარ­თვე­ლოს უფ­როსს რო­მან შა­მა­თა­ვას გა­დას­ცეს. 

გა­მო­ძი­ე­ბის მიერ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი მა­სა­ლე­ბის თა­ნახ­მად, რო­მან შა­მა­თა­ვას და­ვა­ლე­ბით, ზე­მო­აღ­ნიშ­ნულ პი­რებს ნავ­მი­სად­გომ­თან აჭა­რის ავ­ტო­ნო­მი­უ­რი რეს­პუბ­ლი­კის კუდ-ის მთა­ვა­რი სამ­მარ­თვე­ლოს კუთ­ვნი­ლი მო­ტო­რი­ა­ნი ნავი ელო­დე­ბო­და, რო­მელ­საც ამა­ვე და­ნა­ყო­ფის თა­ნამ­შრო­მე­ლი მარ­თავ­და. გა­მო­ძი­ე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, რო­მან შა­მა­თა­ვამ დათო ცინ­დე­ლი­ა­ნი აღ­ნიშ­ნულ ნავ­ში ჩას­ვა, თვა­ლე­ბი აუხ­ვია და ნავ­მი­სად­გომ­ზე მყოფ აფხა­ზე­თის კუდ-ის ერთ-ერთ თა­ნამ­შრო­მელს ნა­ვი­დან უბ­რძა­ნა, მას გაჰ­ყო­ლო­და, რო­მელ­მაც ბრძა­ნე­ბა შე­ას­რუ­ლა და შავი ზღვის სიღ­რმე­ში, და­ახ­ლო­ე­ბით 4 კი­ლო­მეტ­რის მან­ძილ­ზე შე­ვიდ­ნენ.

რო­მან შა­მა­თა­ვამ ცე­ცხლსას­რო­ლი ია­რა­ღი­დან თა­ვის არე­ში ერთი გას­რო­ლით მოკ­ლა დათო ცინ­დე­ლი­ა­ნი. ამის შემ­დეგ რო­მან შა­მა­თა­ვამ დათო ცინ­დე­ლი­ა­ნის გვამს სხე­ულ­ზე თო­კით შე­ა­ბა ნავ­ზე არ­სე­ბუ­ლი ბე­ტონ­ნა­რე­ვი რკი­ნის ღუზა და ცხე­და­რი შავ ზღვა­ში გა­და­აგ­დო.

„თვა­ლე­ბი ავუხ­ვიე, ზღვა­ში გა­ვიყ­ვა­ნე და კე­ფა­ში ვეს­რო­ლე, შემ­დეგ ფე­ხებ­ზე ბე­ტონ­ნა­რე­ვი ღუზა გა­მო­ვა­ბი და ზღვა­ში ჩავ­ძი­რე", - აღი­ა­რა სა­სა­მარ­თლო­ზე აფხა­ზე­თის „კუ­დის" ყო­ფილ­მა უფ­როს­მა რო­მან შა­მა­თა­ვამ, რო­მელ­მაც გა­ნა­ცხა­და, რომ დათა ახა­ლა­ი­ას ბრძა­ნე­ბას ას­რუ­ლებ­და.

2008 წელს გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბუ­ლი დათო ცინ­დე­ლი­ა­ნის საქ­მე შს სა­მი­ნის­ტრომ 2014 წლის 10 ივ­ნისს გახ­სნი­ლად გა­მო­ა­ცხა­და, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც და­ნა­შა­უ­ლი­სათ­ვის რო­მან შა­მა­თა­ვა მი­ცე­მუ­ლია სის­ხლის სა­მარ­თლის პა­სუ­ხის­გე­ბა­ში თა­ვი­სუფ­ლე­ბის უკა­ნო­ნო აღ­კვე­თი­სა და და­მამ­ძი­მე­ბელ გა­რე­მო­ე­ბებ­ში გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის ბრალ­დე­ბით.

წყარო: ambebi.ge

ვიდეო რეკლამა

სტატიების ნახვა შეგიძლიათ რუბრიკაში "ყველა სტატია"

ყველა ახალი ამბის ნახვა შეგიძლიათ ამ ბმულზე

საინტერესო ვიდეოები შეგიძლიათ იხილოთ რუბრიკაში "ყველა ვიდეო"

ბოლო ამბების ნახვა შეგიძლიათ ამ ბმულზე

ლიცენზია
ვიდეო რეკლამა

Copyright © 2006-2024 by Resonance ltd. . All rights reserved
×