რეზონანსი
21.10.2020

ახლა განვიხილოთ, თუ რამდენად არის დაცული სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიზანი, ხარისხიანი განათლების მიღების კონსტიტუციური უფლება. ეროვნულ სასწავლო გეგმაში არასწორადაა დალაგებული ზოგადი განათლების ყველა საფეხურისათვის სასწავლო მიზნები და მისაღწევი შედეგები (უნარ-ჩვევები, ცოდნა და ღირებულებები, სწავლების შინაარსი, საგნების საათობრივი განაწილება. ზოგადი განათლების კანონი, მუხლი მე-2, პუნქტი 3).

რეზონანსი
18.10.2020

საპრეზიდენტო არჩევნების წინ 5 ყველაზე რეიტინგულ („გაპიარებულ“) კანდიდატს გაზეთ „რეზონანსის“ მეშვეობით სულ 5 კითხვა დავუსვი. მაინტერესებდა, ამომრჩეველთა ნდობის მოპოვების შემთხვევაში, რამდენად კანონიერად და გონივრულად აპირებდნენ თუნდაც რამდენიმე საშინაო პრობლემის მოგვარებას. ვინაიდან პასუხი არც ერთმა არ გამცა, საარჩევნო ბიულეტენში ყველა გულმოდგინედ გადავხაზე, რამაც მისი ბათილად ცნობა გამოიწვია... არადა, ევროკავშირის ქვეყნებშიც არსებობს სპეციალური გრაფა და ყველას წინააღმდეგ ხმის მიმცემები არჩევნებში მონაწილეებად ითვლებიან.

რეზონანსი
14.10.2020

2020 წლის 26 ივნისის მთავრობის N390-ე დადგენილებით დამტკიცებული მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემით, კონკრეტულად მერვე თავის 37-ე მუხლით განისაზღვრა წესი, თუ რომელი საგანი/საგნები უნდა ასწავლოს მათემატიკის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საგნობრივ ჯგუფში შემავალი საგნის/საგნების მასწავლებელმა. მაგალითად, მათემატიკის მასწავლებელი უფლებამოსილია იმავე ან/და სხვა საფეხურზე ასწავლოს ტექნოლოგიების საგნობრივ ჯგუფში შემავალი საგანი/საგნები ან/და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საგნობრივ ჯგუფში შემავალი საგანი ფიზიკა! რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს შემდეგს:

რეზონანსი
13.10.2020

ახლა განვიხილოთ მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების ვადებთან დაკავშირებული ანალიზიდან გამომდინარე დასკვნა:

რეზონანსი
11.10.2020

მოცემულ შემთხვევაში პრაქტიკოსი მასწავლებლების სკოლებიდან გათავისუფლების მთავარი საფუძველია გამოცდების ჩაუბარებლობა კანონმდებლობის თანახმად განსაზღვრულ ვადაში. თითქოს აქ სადავო არაფერია. განსაზღვრული და დანიშნულია გამოცდები დათქმულ ვადებში, აქედან გამომდინარე, უნდა ჩაეტიოს მასწავლებელი ვადაში, ჩააბაროს გამოცდები, მაგრამ ყველაფერი ეს ასე ნამდვილად არ არის.

რეზონანსი
08.10.2020

განვიხილოთ მასწავლებლის პროფესიის განმსაზღვრელი აკადემიური ხარისხები - ბაკალავრის, მაგისტრის და დოქტორის მინიჭებისა და კვალიფიკაციის დადგენის ნორმები.

რეზონანსი
05.10.2020

განვიხილოთ, თუ რა ნორმები არის დადგენილი ზგკ-ით მასწავლებლის განათლების შესახებ.

1) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის (მ.ბატიაშილი) 2019 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება ნ174/ნ ,,მასწავლებლის საქმიანობის დაწყებისა და შეწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ’’ (თავი მეხუთე. გარდამავალი დებულებები, მუხლი 13. ,,გამონაკლისი ამ წესით დადგენილ მოთხოვნებთან დაკავშირებით’’).

რეზონანსი
04.10.2020

მას შემდეგ, რაც საქართველოს კონსტიტუციას დაემატა მუხლი ევროპულ კავშირში სრული ინტეგრაციის თაობაზე, სრულიად აბსურდულად გამოიყურება რესპუბლიკის მოედანზე აღმართული ველოსიპედის „მონუმენტი“, რომელიც რუსეთის გერბზე გამოსახული ორთავიანი არწივივით დასავლეთისა და აღმოსავლეთისკენ ერთდროულად არის მიმართული. ამასთან, ფაქტობრივად, სააკაშვილთან და მის „ვარდების რევოლუციასთან“ ასოცირდება.

რეზონანსი
30.09.2020

71 წლის წინ, ჩინელმა ხალხმა მძიმე განსაცდელის მიუხედავად, ქვეყნის დამოუკიდებლობა და ეროვნული თავისუფლება მოიპოვა. ჩინელი ხალხის ეროვნული აღორძინების ახალ, დიად გზაზე მოგზაურობა სწორედ აქედან იწყება.

ია აბულაშვილი
30.09.2020

"სკეპტიკურად ვუყრებ, რომ ეს შეხვედრა თბილისში გაიმართება. მოლაპარაკების პროცესში ჩართულია ეუთოს მინისკის ჯგუფი. სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მოლაპარაკებები თუ დაიწყება, ეს შეხვედრა გაიმართება მინსკში, ან ნეიტრალურ ქვეყანაში, მაგალითად შვეიცარიაში".

რეზონანსი
30.09.2020

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 26 ივნისის #390-ე დადგენილების (,,მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა’’) მე-2 მუხლის თანახმად: სქემაში განაწილებულ სტატუსის მქონე ყველა პედაგოგს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული სკოლებში შეუნარჩუნდათ მასწავლებლის არსებული სტატუსი, გარდა პრაქტიკოსებისა.

რეზონანსი
28.09.2020

ბატონო პრემიერ მინისტრო!

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 26 ივნისის N390-ე დადგენილებით დამტკიცებული ,,მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემას’’ შემხებლობა აქვს პრაქტიკოს, მოწვეულ, შემცვლელ, უფროს, წამყვან, მენტორ, მათემატიკის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლებთან. აგრეთვე - კერძო სკოლებთან. 


Copyright © 2006-2021 by Resonance ltd. . All rights reserved
×

sesionArray ( [s_logi] => rezoni_index )
cookieArray ( )