უნდა გაჩერდეს თუ არა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი? - მიაწვდინეთ ხმა მთავრობას!

გამოკითხვის დასრულება 26.11.2020
სრულად უნდა აიკრძალოს(14.777%)
ნაწილობრივ უნდა შეიზღუდოს(26.448%)
აიკრძალოს მხოლოდ საქალაქთაშორისო მიმოსვლა(9.908%)
აიკრძალოს სამარშრუტო მიკროავტობუსები(6.801%)
არაფერი არ უნდა შეუზღუდოს(42.065%)