(14.05.2020)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
ИНЦИТАТУС (15.05.2020)
Картул еклесиебши, ганурчевлад мамата ту дедата, срули свлит мидис Охрохинизациис процеси. Сатанац ром шевидес чвенс тадзребши исиц ки гаохрохиндеба. Уфало! агар гвишвело, чвен мхолод гвтис рисхва ту гвишвелис. Коронац ки гвтис мсахурта мхарес гадавида