(07.02.2020)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
მედეა (09.02.2020)
ფრიად სამწუხარო ამბავი დაგემართათ, ქალბატონო, მაგრამ თუ სიცოცხლე არ ე წ ე რ ა---გაზრდილის დაკარგვას უფრო ძნელად გადაიტანდით. მალე დაორსულდება, მალე გაუჩნდება ჯანმრთელი შვილები და გაიხარებთ. ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი! ამინ!