(04.02.2020)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
მედეა (06.02.2020)
რას ემსახურება ამ უუუბედურესი საწყალი ქალის აქ წარმოჩენა?---ჩვენი ფსიქიკის დაზიანებას!, ვის აძლევს ხელს საყოველთაო ფსიქოზის დაყენება?--მხოლოდ ქართველთა მ ტ ე რ ს! რატომ არ ისჯებიან ფსიქოლოგიური ტ ე რ ო რ ი ს მომწყობნი საქართველოში?---ამერიკიდან და ევროპიდან გამამტყუნებელი წერილების ე შ ი ნ ი ა თ! ამის ხელისშემწყობნი და მ ო მ წ ყ ო ბ ნ ი--ალბათ, რუსეთი, ან სომხეთი, ან აზერბაიჯანი, ან თურქეთი--"იცინის, იცინის, კვდება სიცილით" აბა, ჰე, არ გამოგვაპაროთ პანაშვიდები, სიკვდილები, მოთქმა--- გოდებები. თუ რამ კარგი ხდება--მასზე არ გაამახვილოთ ყურადღება---დ ა გ ვ ი მ ა ლ ე თ---ცუდი ინფორმაცია კი სასწრაფოდ მოგვაწოდეთ, აბა,ჰე! ქუჩაში მოღიმარ სახეებს რომ ვერ ვხედავთ----ეს ამის ბრალია!