(14.01.2020)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
ლინდა (15.01.2020)
ჩერგოლ, ნერვები დაიოკე, მთლად ნუ გაჭენდები, გიგას სჭირდები! ისე, ასე რამ გაგამწარა შე ქალო, რას გაჰკივი თვითონაც ვერ ათვითცნობიერებ!

ИНЦИТАТУС (14.01.2020)
Асети черчети дедабери гинахавт винмес? Арц цамквани чаморчеба беврад.