(19.11.2019)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
მედეა (20.11.2019)
ნათელში ამყოფოს სამივეს სული, ფრიად სამწუხარო ისტორიაა, მეტი გ უ ლ ი ს ხ მ ი ე რ ე ბ ა ესაჭიროება ფაქიზი სულის ადამიანებს!