(28.10.2019)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
1234 (28.10.2019)
გენერლებისა არ იყოს, რა საჭიროა ამდენი ეპისკოპოსი და მიტროპოლიტი 4 მილიონიან ქვეყანაში? 10 მილიონიან საბერძნეთს 12 ეპისკოპოსი ჰყავს, 40 მილიონიან პოლონეთს ერთი კარდინალი. რისთვის არიგებს და არიგებდა ილია ამ ტიტულებს? რა ღვაწლი აქვს თუნდაც ამ პირს რომ ეპისკოპოსის ტიტულს ატარებს? რითი გამოიჩინა თავი?