(02.10.2019)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
მედეა (05.10.2019)
მრავალპარტიული პარლამენტი უკვე ვნახეთ, რა ვაკხანალია იყო გვახსოვს!უპარტიო ჩინოვმიკები რომ დავიქირაოთ მთავრობაში --ყველაზე უპრიანი ეს იქნება-კარგი პროფესიონალი, მაგრამ უ პ ა რ ტ ი ო! ამ მთავრობის მ ო წ ო ნ ე ბ ა მართლაც ძნელია, არ იციან ქვეყნის მ ა რ თ ვ ა, მხოლოდ პარტიული ინტერესი ამოძრავებთ და ს ა ქ მ ე ს გაჭიანურებულად --ძლივ-ძლივობით წყვეტენ. ენერგიადაცლილი ჩინოვნიკები ჭარბობენ, ვისაც საქმის დადებითად გადაწყვეტა უ ჭ ი რ თ. თავისთავზე პასუხისმგებლობის აღების ეშინიათ, ეს არ დაგვაბრალონ, ის არ დაგვაბრალონო--ფიქრობენ და პ რ ო ბ ლ ე მ ა პრობლემად რჩებათ. ა რ ა პ რ ო ფ ე ს ი ო ნ ა ლ ი ზ მ ი ვნებს მთავრობას და ქვეყანას. ჩემს აზრს ვინ გაითვალისწინებს, მაგრამ მაინც ვ ა მ ბ ო ბ , იქნებ ყურად იღოს ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა--ხალხის ნააზრევი.