(05.09.2019)


რეკლამა

ჩაწერა სახელი
status quo (06.09.2019)
ეტყობა ეს დიაცი ტრაკით აზროვნებს.

დუდა (06.09.2019)
აწი ჩაიცვამს მაღაზიაში, თან ფასდაკლებაა...ისე ტვინი ნაკლებად ექნება ახლა ამას..თუ ვცდები ნეტავ?!..