(19.08.2019)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
777 (23.08.2019)
მართალი ბრძანდებით ქალბატონო ლალი!!!!!100%-იანი!

Лали (21.08.2019)
Украинам твитон аигдо тави масхарад да ехла уквирт. Ра чандаба ундодат мшвениврад цховробднен. Самушаоебиц кондат да нормалури хелбасебиц. Ехла рогорц чвени сакартвело гадаикцнен европелебис монебад. Ег имас нишнавс ро нацеби садац ар унда шевиднен квелган хаоси да ареулобаа. Хо да ехла утминдет тракеби схвис мшоблебс, зардет схвиси швилеби да ихетиалет.