(13.07.2019)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
ლია (16.07.2019)
მძღოლი არ უნდა დაისაჯოს მგზავრებს ხომ არ დაღუპავდა ერთი ადამიანის შეცდომისთვის. .ხშირად უშვებენ შეცდომას ფეხით მოსიარულეები გზის გადაკვეთაზე და რა ქნას მძღოლმა

Keti (13.07.2019)
Mdzgoli arunda daisajos es iseti schemtxvevaa avtobanze moxda.romel mdzgols unda adamianis sikvdili kvelaperi wamebschi xdeba. Es mdzgoli schokschia ramdeni rame gaipiqra uceb vinicis warmoidginet kvelam sakutari tavi ra mdzime ramaris.

ლამზირა (13.07.2019)
ეტყობა ან თავის სიკვდილი უნდოდა ან კიდევ ნასვამი თუ იყო.უნმბედური მძღოლიც ცოდვაა.

ნინო. (13.07.2019)
საწყალი მძღოლი.ყიველტვის არტყუის მძღოლიი.მგზავრიც ვალდებულია დაიცვას კანონებიი.სად გადადის ავტოოვანზეე,?