(31.05.2019)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
Zazz (01.06.2019)
Meti sheni deda movtyan shen gidobis getyobodes rame

Zviadi (01.06.2019)
Am debilebs kide raaraxraxebs

Zviadi (01.06.2019)
Venacvale hvenqveyanashive rogor gveqcevian tavet qveyanashi xo uaresi da magati dedebic unda daexocat unda iswavlon pativiscemac vicit da cudic dedebsac davutynavt