(05.04.2019)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
მედეა (06.04.2019)
ზიზღის გამოვლენა, ცემა-ტყეპა და გინება--არ შეჰფერის კეთილშობილ ადამიანს. სექსუალური გადახრების მქონე ადამიანები --საზიზღრები ა რ ა რ ი ა ნ , მაგრამ აფიშირება და უპირატესობის მოსაპოვებლად გაქაჩვა მ კ რ ე ხ ე ლ ო ბ ა ა ამას საზოგადოება ვ ე რ ე გ უ ე ბ ა. "გაჩუმდი, იყავი წყნარად!"--აი, ფორმულა მათთვის!