(10.02.2019)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
SOS (11.02.2019)
სარცხვილი იმ ქალებს ვინც მოღალატე კაცს გვერდით უდგანან...რა ნახეთ ამ კაცში ასეთი ვერ გამიგია,მარტო ის რომ "კაცია"? სხვა ვერ იპოვეთ?და ამ კაცისთვის ერთმანეთს აფურთხებთ,ფუი ამისთანა ქალს თუ ქალი ჰქვია