(31.01.2019)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
მედეა (03.02.2019)
ჩვენი ჩხუბები არ გვეყოფა, ახლა ლოსანჯელესისას რომ გვტენით ცხვირში? რამე კ ა რ გ ი დაწერეთ და აჩვენეთ, სასიამოვნო და გულისგასახარი რომ იყოს ისეთი! --რატომ არ გინდათ აამაღლოთ მოსახლეობის განწყობა?--გულიანი სიცილი მოენატრა საზოგადოებას. 1945 წლიდან უმძიმეს სიღარიბეს განიცდიდა ჩვენი ხალხი, მაგრამ ყვებიან რომ, სულ სიცილ-ხარხარი ისმოდა ესტრადებიდანო. ახლა-- ჩვენი-- ომწაგებული მოსახლეობის უმძიმესი განწყობა- ისედაც დათრგუნულია და დადებითი მომენტების წინა პლანზე წამოწევით --მხარში უნდა დაუდგეთ საზოგადოებას, ამის ნაცვლად, სულ უარყოფით სიუჟეტებს აქვეყნებთ--მერე გიკვირთ კ რ ი მ ი ნ ა ლ ი ს მომატება. მ ე დ ი ა ვ, გამოფხიზლდი! მოსახლეობაში ურთიერთ შემწყნარებლობა თქვენი მ ო ს ა გ ვ ა რ ე ბ ე ლ ი ა!მეტი დ ა დ ე ბ ი თ ი მუხტი უნდა შემოიტანოთ, ასეა ს ა ჭ ი რ ო!

რატომ (31.01.2019)
აბა კაცი?