(23.01.2019)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
status quo (25.01.2019)
დავიჯერო,ეს მოჭიდავეები მართლა ასეთი დებილები არიან?

სიმართლე (25.01.2019)
48აააააა!!კუნთების ვარჯიშთან ერთად,ტვინის გავარჯიშებასაც ცოტა დრო,რომ დაუთმო ცუდი არ იქნება!!!

ლინდა (23.01.2019)
Se sindisgarecxilo zondero, SenisTana yvela arakacs saerTod los Widaoba. aseTi garewrebi rogora xarT Tqve bidloebo, rogor icavT mag kriminals! magram gasagebia, amaSic xom qocliderebisagan kapikebs iRebT, fulze daxarbebulo kacunebo!unda aekrZa;