(21.01.2019)

რეკლამა

დატოვე კომენტარიკომენტარი(10)
ჩაწერა სახელი
ლინდა (22.01.2019)
ღმერთმა ნათელში გამყოფოს სიკეთით სავსე ახალგაზრდავ! შენისთანები სამწუხაროდ ძალიან ცოტანი არიან. შენგან განსხვავებით, ობიექტივისა და ასავალ-დასავლის აგრესორ კაცუნებსაც ჟურნალისტი უნდა ერქვათ? ასე ანადგურებენ ეს გარყვნილი ქოც-ჟურნალისტები სიკეთეს და მხოლოდ აგრესიისაკენ და განადგურებისაკენ მოუწოდებენ ადამიანებს. ამიტომ ველოდებოდი ყოველთვის შენს გადაცემებს, სადაც ადამიანები დადებითი აურით იმსჭვალებოდნენ. ვუსმენ შენს კოლეგებს - თუნდაც ჟიჟილაშვილს, გრიგოლიას, ტრაპაიძეს და მაგათნაირებს,(არაფერს აღარ ვამბობ გარყვნილ რამიშვილზე, ყანდიაშვილზე,ბონდოია რუსზე, ფოფხაძეებსა და მათ მსგავს უამრავ ვიგინდარაზე) რომელთა მთავარი კითხვები მხოლოდ ცინიკური და ამაზრზენია,საქართველოს გახლეჩვისაკენ მიმართული. ეგ დალოცვილები 9 წლის რეჟიმიდან ვერ გამოდიან, იმ ფონზე, რასაც აკეთებს ეს 7-წლიანი ამაოხრებლების რეჟიმი. ამათ ვერ აკადრებენ იმას, რასაც ვუსმენთ ამ ვაი ჟურნალისტებს 2007 წლიდან, იმიტომ რომ ეშინიათ???, განსხვავებით მიშასაგან - კარგად იციან ეს კრიმინალები ყველაფრის მკადრებლები არიან და ამიტომ ღლიცინით გააქვთ ლელო! და რატომ ხდება , რომ შენისთანა უკეთილშობილესი ადამიანები ვეღარ უძლებენ ამ მარაზმს, გული სკდება ამ გარეწრების შეხედვარე და ეს ყოვლად უზნეო ადამიანის მსგავსი არსებები ყიჟინით აგრძელებენ ძმათა შორის ომის ჩამოგდებას, სიცრუის ტირაჟირებას, ყოველგვარი სიბინძურის მოგონებას, ოღონდ ორი გროში გადაუგდოს ქოცელიტამ ამ არარაობებს! შენც ერთ-ერთი მსხვერპლი ხარ ჩვენი დროის - ღმერთმა ნათელში გამყოფოს, მსუბუქი ყოფილიყოს შენთვის საქართველოს მიწა გამორჩეულო ადამიანო!!!!!!

ლინდა (22.01.2019)
eh levan, rogor damwyvite guli. yvelanairad gamorCeuli iyavi Seni kolegebisagan gansxvavebiT. im vai Jurnalistebisaga gansxvavebiT, romelTa mTavar mizans xelisuflebis laquci da fuli warmoadgens. SeN Seni simSvidiT , ganaTlebiT gvipyrobdi. Sen cdilobdi agresilad ganwyobili adamianebis damSvidebas da Sen es saocrad lamazad gamogdioda. SenisTana adamianebi qmnian sikeTes! ver gauZeli amden usamarTlobas, amden fulze gayidul kacunebs, romlebic yvelafers kadruloben skamis SesanarCuneblad. da swored Sen gamogvakldi!

Tami Vlasova (22.01.2019)
გამეყინა სული

Nona lo (21.01.2019)
ძალიან შემეცოდა ვიზიარებ

Nona lo (21.01.2019)
ძალიან შემეცოდა ვიზიარებ

Medea (21.01.2019)
Viziareb,zalian mecyina.gmertma natelshi amyopos misi suli,amin.

ხათუნა (21.01.2019)
უფალმა დაუმკვიდროს სამარადისო სასუფეველი.უფალო დაეხმარე ჩვენ საქართველოს და ქართველ ერს.გვაკმარე ეს ამდენი უბედურება ახალგაზრდების სიკვდილიანობა და გაგვინათე გონება ლოცვა რწმენა იმედით ამინ🙏🙏🙏

Nikolozi (21.01.2019)
Ufalo dagvexmare kartvel xalxs da sakartvelos

დემე (21.01.2019)
რატო ხდება ესე რატო ღმერთო,რამდენი ახალგაზრდა და რჩეული ადამიანი უნდა დავკარგოოთ😢😢😢....

nino (21.01.2019)
dzalian veuxvar :(