(19.12.2018)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
მედეა (20.12.2018)
ჩვენი გასაჭირი არ გვეყოფა--სხვა ქვეყნის საშინელებას რომ გვაწვდით? მტრობაა ეს შენი მოქალაქეების!--რატომ გ ვ მ ტ რ ო ბ თ? თქვენი შვილები და შვილიშვილებიც ხომ ნახულობენ ამ კადრებს, იმიტომ ჩამოგვტირის ცხვირ-პირი აქაურებს, თქვენისთანა მედია რომ გვაქვს!