(11.12.2018)

რეკლამა

 3 მარტივი ეტაპის გავლაა საჭირო.

1 - პირადი ნომრის შეყვანა;
2 - დაბადების დღის/თვის/წლის მითითება;
3 - უსაფრთხოების მიზნით, გრაფის - "მე არ ვარ რობოტი" მონიშვნა.

 

ჩაწერა სახელი