(05.11.2018)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
Achiko (05.11.2018)
maset xalxs ra gasamartleba unda ver vxvdebi eseti adamianebi pedofilebi da bavshvebis mkvlelebi linchis wesit unda gasamartldnen aucileblad.arunda ibadebodnen eseti arsebebi saertod.tyuilad amdzimeben dedamiwas da aubedureben amden bavshvebs