(28.10.2018)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
Zurabi (29.10.2018)
Gmertma gamravlot da kvekana aashenet Ukve droa

Nana chkoidze (29.10.2018)
Mec ametira gmerto gadmogvxede da gagvadliere

Maıa emıgrantı (29.10.2018)
Gılocavt mtelı gulıt da srulıad saqartvelos tqventan vart emıgrantebı dıdı sıxarulıt da emocıebıt ubednıeresı var dges gaıxare saqartvelo chemo tanjulo samshoblo