(03.10.2018)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
temo (04.10.2018)
es yle naxe ra rogor gablatavda

სიმართლე (03.10.2018)
შე მართლა კვერცხებზე მიბმულო არსებავ,ყველამ იცის ვინ და რა ხარ მიშამ კიდე ლაითად მოგიხსენია!!!

ლინდა (03.10.2018)
Se gaTaxsirebulo, mZori da ganavliT gaJRenTili virTxa xar, fulis gulisTvis col-Svili gayide, Se maTxovaro, rogor bedav da miSas lanZRav, kriminal-qurdbacacav, male miiReb imas rasac imsaxurebT, Sen da SEni p"pedagogebi", is ayrolebuli Campali nagavi nacvliSvili, sacodavi mlokavi da sanTliT gaJRenTili, xalxi dagciniT Tqve ubedurebo, Tqve sacodavo mexuTe lkolonis aqtiuro wevrebo, ra samarcxvinoebi da gulisamrevebi xarT>