(30.08.2018)

რეკლამა

ვიდეო გადაღებულია რამოდენიმე თვის წინ, როდესაც თურქეთის საპოლიციო კონტროლის ელექტრონული სისტემაში შეფერხების გამო მგზავრები დროზე ვერ ახერხებდნენ საზღვრის გადაკვეთას.

ჩაწერა სახელი