რეზონანსი
(06.07.2019)

28 ივ­ლი­სის ჩათ­ვლით ვე­ნე­რა კირჩხი­ბის ნი­შან­ში იმოძ­რა­ვებს. ვე­ნე­რია კი სიყ­ვა­რუ­ლის პლა­ნე­ტაა. ას­ტრო­ლო­გი ხა­თუ­ნა ნო­ე­ლი ამ პე­რი­ოდ­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლი ტენ­დენ­ცი­ე­ბის შე­სა­ხებ წერს:

"დღე­ი­დან, 28 ივ­ლი­სის ჩათ­ვლით ვე­ნე­რა კირჩხი­ბის ნი­შან­ში იმოძ­რა­ვებს. ამ ტრან­ზი­ტის დროს ადა­მი­ა­ნებს სიყ­ვა­რუ­ლის, ოჯა­ხის შექ­მნის მო­თხოვ­ნი­ლე­ბა უჩ­ნდე­ბათ. ჩვენ­ში სენ­ტი­მენ­ტა­ლუ­რო­ბა მა­ტუ­ლობს. ან მე­ტად გახ­სნი­ლე­ბი ვხდე­ბით, ვცდი­ლობთ გრძნო­ბე­ბი გა­მო­ვამ­ჟღავ­ნოთ, ვუ­თხრათ ჩვე­ნი სიყ­ვა­რუ­ლის ობი­ექტს მის მი­მართ ჩვე­ნი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის შე­სა­ხებ, ან უფრო ვი­კე­ტე­ბით სა­კუ­თარ თავ­ში, რათა გა­ვერ­კვეთ ამ გრძნო­ბებ­ში. ამ პე­რი­ოდ­ში, შემ­თხვე­ვი­თი ნაც­ნო­ბო­ბაც კი შე­საძ­ლე­ბე­ლია უფრო მეტ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს, მთა­ვა­რია, გულ­მა "რა­ღაც უჩ­ვე­უ­ლო" იგ­რძნოს, მაგ­რამ ფრთხი­ლად, ყვე­ლა წარ­მო­სახ­ვა რო­დია რე­ა­ლუ­რი... ზოგ­ჯერ მო­წო­ნე­ბის ობი­ექტს უბ­რა­ლოდ მი­ვა­წერთ იმ თვი­სე­ბებს, რაც ჩვენ გვინ­და, რომ მათ­ში და­ვი­ნა­ხოთ. 

ძალ­ზე კარ­გი პე­რი­ო­დია ოჯა­ხის წევ­რებ­თან, ნა­თე­სა­ვებ­თან ან უბ­რა­ლოდ ახ­ლო­ბელ ადა­მი­ა­ნებ­თან კონ­ტაქ­ტე­ბის­თვის, გულ­თბი­ლი და გუ­ლახ­დი­ლი სა­უბ­რე­ბი­სათ­ვის. ნიშ­ნო­ბე­ბი, ქორ­წი­ლე­ბი - არ გა­და­დოთ შე­მოდ­გო­მი­კენ! გა­მო­ი­ყე­ნეთ ეს ხელ­საყ­რე­ლი ტრან­ზი­ტი.

ვე­ნე­რას უარ­ყო­ფი­თი ას­პექ­ტე­ბი დრო­ე­ბით კაპ­რი­ზუ­ლო­ბას და ბუ­ტი­ა­ო­ბი­სა­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბას აღ­ვი­ძებს ჩვენ­ში. შე­საძ­ლოა მოგ­ვეჩ­ვე­ნოს, რომ უყუ­რა­დღე­ბოდ გვექ­ცე­ვი­ან, რომ ჩვენ მეტს ვიმ­სა­ხუ­რებთ. მაგ­რამ გული არ და­ი­წყვი­ტოთ, ვე­ნე­რა სწრა­ფად მოძ­რა­ობს და რო­გორც კი ას­პექ­ტი ამო­წუ­რავს თავს, კვლავ კარ­გი გან­წყო­ბა დაგ­ვიბ­რუნ­დე­ბა. ასე­ვე უნდა უსა­თო­უდ აღი­ნიშ­ნოს რომ კარ­გი პე­რი­ო­დია ოჯა­ხი­სათ­ვის შე­ნა­ძე­ნე­ბის გა­სა­კე­თებ­ლად, აგ­რეთ­ვე ახა­ლი ბი­ნის შე­სა­ძე­ნად. გი­სურ­ვებთ ყვე­ლა­ფერ ლა­მაზს და სა­უ­კე­თე­სოს, ისე­თი­ვე მშვე­ნი­ერს, რო­გორც ვე­ნე­რა".

ჩაწერა სახელი