გვანცა წულაია
(07.03.2017)

"რუსთავი 2"-ის ადვოკატებმა გუშინ სტრასბურგში აღსრულების შეჩერების მექანიზმის გასახანგრძლივებლად დამატებითი დოკუმენტაცია გადააგზავნეს. დოკუმენტებს შორის არის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტების, საქართველოს პრეზიდენტის, არასამთავრობო სექტორის, პოლიტიკური პარტიებისა და მედიის განცხადებები.

მათ შორის არის ტელეკომპანიის იურისტების არგუმენტირებული პოზიცია - თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების შეჩერება.

"სტრასბურგის სასამართლოს, ბოლო მოვლენების შესახებ, რომელიც ამ დღეებში მოხდა, ვუგზავნით განახლებულ ინფორმაციას. განახლებულ დოკუმენტებში იგულისხმება, მაგალითად, აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, სადაც "რუსთავი 2"-ის საქმე მოხვდა.

"ასევე, პოლიტიკოსების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლების მიერ გაკეთებული მხარდამჭერი განცხადებები, არის წარმოდგენილი, თუ რა მნიშვნელოვანია "რუსთავი 2"-ის საქმე და სარედაქციო დამოუკიდებულება რატომ უნდა შენარჩუნდეს.

"ასევე დამატებითი ინფორმაცია ჩვენი პოზიციების გასამყარებლად იქნება წარმოდგენილი, თუ რატომ ვთვლით, რომ უნდა გახანგრძლივდეს დროებითი ღონისძიება და არ აღსრულდეს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, სანამ სტრასბურგი არსებითად არ განიხილავს და საბოლოო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს", - განაცხადა "რუსთავი 2"-ის ადვოკატმა თამთა მურადაშვილმა.

შეგახსენებთ, რომ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ რამდენიმე დღის წინ მიღებული დროებით შეჩერების მექანიზმს ვადა 8 მარტს ეწურება.

რა მოლოდინი გაქვთ სტრასბურგის სასამართლოსგან "რუსთავი 2"-ის საქმესთან დაკავშირებით? - ამ კითხვით "რეზონანსმა" საზოგადოების წევრებს მიმართა.

 ლადო ვარდოსანიძე (არტიტექტორ-ურბანისტი):  ევროსასამართლოს ობიექტურობის მოლოდინი მაქვს - ჯერ ფაქტობრივ მასალას და შემდეგ კონტექსტს განიხილავს. ეკონომიკურ თუ სამართლებრივ მხარეს შეისწავლის და ობიექტურ გადაწყვეტილებას გამოიტანს.

 

 

 

 ავთო სულაბერიძე  დემოგრაფი): ჩემი აზრით, სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობას არ ეხება - საკუთრების უფლებას ემყარება. საქართველოში დემოკრატია როგორია, სტრასბურგმა რატომ უნდა განიხილოს? უნდა განიხილოს სამართლებრივი მხარე.

 

 

 გია ბუღაძე  (მხატვარი): მოლოდინი მაქვს, რომ სტრასბურგის სასამართლო შეჩერების მექანიზმს გაახანგრძლივებს. ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში "რუსთავი 2" გამარჯვებული აღმოჩნდება. აშკარად ჩანს და ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი დღევანდელი ხელისუფლების მიერ მართული პოლიტიკური პროცესია.

 

 

 გრიგოლ გეგელი (ისტორიკოსი): ამ პროცედურებს ზედმიწევნით არ ვიცნობ, მაგრამ არის ვარაუდი, რომ შეიძლება დროებითი შეჩერება გაგრძელდეს, რათა სასამართლომ საქმე უკეთ გაეცნოს.

როდესაც, რამდენიმე დღის წინ პირველი გადაწყვეტილება გავიგეთ, რეალურად ბევრი შეხვდა ზედმეტად დრამატიზებულად. უპრეცედენტო იყო და ამასთანავე ძალიან სწრაფად მოხდა. მათ არც საქმის შინაარსზე და არც სწორ ან არასწორ გადაწყვეტილებაზე უთქვამთ რამე.

აქ დროებით შეჩერებაზეა საუბარი. საქართველოში ეს გვიკვირს, თუმცა პროცედურულად ეს ნორმალური, რეალური და ჩვეულებრივი პროცესია. არაფერი განსაკუთრებული და დრამატული არ მომხდარა.

 მიხეილ ცარაგელი  ასტროლოგი): დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენს შიდა საქმეებში სტრასბურგის სასამართლო საერთოდ არ უნდა ერეოდეს. დარწმუნებული ვარ, არცერთი სხვა რესპუბლიკა სტრასბურგის სასამართლოს მათ საქმეში ჩარევის უფლებას არ მისცემდა. ეს ჩვენი შიდა და არა მათი საქმეა.

რატომღაც ბევრს ავიწყდება, როდესაც "იმედი" საშინელ დღეში ჩააგდეს. მაშინ სტრასბურგის სასამართლო, უცხოელი დამქაშები, ამერიკის ელჩი, ან თუნდაც "რუსთავი 2", სად იყვნენ? რას ქადაგებდნენ ისინი? თუ კრიმინალი არ იყო, რაც "იმედთან" დაკავშირებით მოხდა? რატომ არ იხსენებენ "იმედს"? თუ აქ სამართლის პოვნა უნდათ "იმედთან" დაკავშირებით რატომ იყვნენ უსამართლონი?

თუ ჩვენი მთავრობა და პრემიერი რამე გუნდრუკს არ უკმევენ ევროპას და თავის სისუსტეს კიდევ ერთხელ არ გამოავლენს, მაშინ მიმაჩნია, რომ არაფერი არ უნდა შეიცვალოს და როგორც ჩვენმა სასამართლომ გადაწყვიტა, ყველაფერი ისე უნდა დარჩეს.

ჩაწერა სახელი
giorgi (07.03.2017)
es mtavroba, rom uvargisia, magas aravi ar uaryofs. eg koabitaciis faqtze gamochnda. imis magivrad dauyonebliv aghedginat sikvdilis dasja da washingtonis mier xelisuflebashi jalatebistvis niurbergis msgavsi sasamartlo moecyot, mag sulelebma koabitacia camoicyes. rac sheexeba bughadzes, eg tavis droze suk-is nasetka iyo da gamsaxurdias xelisuflebis damxobamde, trakit kakals amtvrevdas. ise rom icode samartlis saqme masachutelo, biznesebis sadavo saqmes satanado saarbitrajho sasamartloebi ganixilaven da ara aq strasburgis sasamartlo. tumca strasburgis sasdamartlo sruliad ureagirod uyurebda im dzaladobas, rac 2004-2012 clebshi xdeboda da xmis amoghebac ver gabeda. mosamartleebis sakitxshic ver dagetanxmebi, 5 mosamartle nacebis danishnuli, xolo 4 margvelas cardgenili.

masachusetsis teqnikuro universiteti (07.03.2017)
evrosasamarTlo cveni xelisuрlebis uvargisobas,dzalis gamoyenebis resursis araraobas,qartuli sasamartlos uasmartlobas da mis mier xelisuрlebis lokvas kudis qicinit xedavs bugadzis azrs vetanxmebi da evrosasamartloc igives gadawyvets gvimravlos qveyanashi giss nairi qartvelebi-mamulishvili qartvelebi.am mtavroba utvinobit tavisit ukve migebuli vizaliberalizaciac ar dagvakarginon-qartvel xalxs.

giorgi (07.03.2017)
incitatuso saxeli satanado agirchevia, sodomist-shizofrenik kaligulas cxenis, romeltanac eg sheshlili sqesobriv kontakts amyarebda. shen getyoba paranoidi sadisti haikakanas troas cxenis funqcia gakisria da zoofili xar. cagareli martalia, sad iyo eg stasburgis sasamartlo da "demokratiis etaloni" evropo-amerika, roca sadisturi rejhimi televiziebs da gazetis redaqciebs arbevda-itacebde, xalxs camebis gzit artmevdnen qonebas, atasobit shetitxnil saqmes sasmartlo usityvod upravebda da yovel cels ateulobit gvami gamohqondat cixeebidan? 13 celia Evropis sxvadasxva qveynebshi vcxovrob, mag sferoshi vmushaob da ar maxsovs strasburgis sasmartlos dzlieri qveynebistvis msgavsi ram gaebedos. gadaxede siebs da darcmundebi, rom straburgis sasamartos gadacyvetilebeis srul ignorirebas axdenen Germania, italia, safrangeti, inglisi, shveicaria da a. sh. eg ki ara, afrikis saxelmcufoebmac daicyes haagis tribunaltan tanamshromlobis gauqmeba, radganac yvelasatvis nateli gaxda, rom es sasamartloebi araa damoukidebeli da tavisufali da mxolod sherchevit, martveli dzalebi dakvetas asruleben, rom gaidzaxixart sasamartlo ivalishvilisao, eg 9 mosamartle nacikebis da mati meqise jloyvi margvelas danishnul-cardgenilebi arian. faqtia, rom rustav-2 1998-2006 clebshi yvelaze reitinguli televizia iyo da tavis nebit aravin datmobda (arc shen datmobdi da arc eg ubadruki bughadze). samartali unda aghdges da vinc iyo realuri mesakutre, tu mesakutreni, imat unda daubrundet. tu qveyanashi ar arsebobs sakutrebis dacvis garanti, iq verc tavisufali sityvis garantia ar iqneba da liliputinis samflobelos daemsgavseba. gia bughadzisgan ar aris gasakvirvi, jer komunistebis ukanalshi iyo shemdzvrali, mere yavli rom gauvida, gamsaxurdiastan scada, ar gamuvida da landzghva daucyo, mere shevardnadzes sheudzvra, iqidan haikakanas. magis biji dedamistan, rom amyarebda sqesobriv kavshirs da mere gadatanit formashi aghcera, magas mixedos bughadzem, is urchevnia. strasburgis sasamartlom tavisi namdvili saxe achvena da gaishifra, jer erti, rom ketrdzo sadavo biznes saqmeebs, satanado saarbitrajho sasamartlo ganixilavs da ara adamianta uflebata dacvis sasamartlo, magram iq ASO-ebi 100%-it caagebdnen da imitomac ar mimartes, xolo meorec, im morige mosamartlem ise miigho shesuli saqmis shecherebis gadacyvetileba, rom satauris donezec ki ar gacnobila, ubralod daufaqses saqartvelodan erti qaghaldi, aq ki misces mititeba da manac sheachera. shvecariashis mimushavia, germaniashic, avstriashic, slovaketshic, aqac vmushaob da ar maxsovs msgavsi mikerdzoebul da suleluri gadacyvetileba mieghos romelim sasamartlos. es ukve totalitarizmia.

ИНЦИТАТУС (07.03.2017)
Гамарджоба! Цагарело!- гонебис да азровнебис дзалиан диди дефицити гаквс. Квелафер магас МАРАЗМИ квиа. Астрологоба шенит даибрале ту винмем дагабрала? Саертод ици маг ситквис мнишвнелоба? Мадлоба.