რეზონანსი
(06.09.2023)

ხელ­საყ­რე­ლი დღე­ე­ბი დიდი შეს­ყიდ­ვე­ბის­თვის: 5, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 26, 27, 30 სექ­ტემ­ბე­რი.

კარ­გი დღე­ე­ბი შო­პინ­გი­სა და მცი­რე შეს­ყიდ­ვე­ბის­თვის: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29 სექ­ტემ­ბე­რი.

ხელ­საყ­რე­ლი დღე­ე­ბი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი­სა და ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბის­თვის: 5 და 27 სექ­ტემ­ბე­რი.

დღე­ე­ბი, რო­დე­საც ტრან­ზაქ­ცი­ებს არ გირ­ჩევთ: 14, 16, 18, 25, 28 სექ­ტემ­ბე­რი.

სა­ში­ში დღე­ე­ბი, რო­დე­საც შე­საძ­ლე­ბე­ლია ფი­ნან­სუ­რი ზა­რა­ლი: 3, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 28 სექ­ტემ­ბე­რი.

ხელ­საყ­რე­ლი დღე­ე­ბი ფუ­ლის სეს­ხე­ბის­თვის: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30 სექ­ტემ­ბე­რი.

დღე­ე­ბი, რო­დე­საც არ შე­გიძ­ლი­ათ სეს­ხის აღე­ბა და სეს­ხის აღე­ბა: 3, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 28 სექ­ტემ­ბე­რი.

ხელ­საყ­რე­ლი დღე­ე­ბი სეს­ხის მი­სა­ღე­ბად: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30 სექ­ტემ­ბე­რი.

დღე­ე­ბი, რო­დე­საც არ შე­გიძ­ლი­ათ ინ­ვეს­ტი­რე­ბა : 3, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 28 სექ­ტემ­ბე­რი.

ხელ­საყ­რე­ლი დღე­ე­ბი ვა­ლუ­ტე­ბის ყიდ­ვი­სა და გა­ყიდ­ვის­თვის: 5, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 26, 27, 30 სექ­ტემ­ბე­რი.

დღე­ე­ბი, რო­დე­საც სა­ვა­ლუ­ტო ტრან­ზაქ­ცი­ებს ვერ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ: 3, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 28 სექ­ტემ­ბე­რი.

ამ დღე­ებ­ში შე­გიძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნოთ ახა­ლი სა­ფუ­ლე: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29 , 30 სექ­ტემ­ბე­რი.

ამ დღე­ებ­ში თან­ხა უნდა და­ით­ვა­ლოთ: 3, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 28 სექ­ტემ­ბე­რი.

ambebi.ge

სტატიების ნახვა შეგიძლიათ ამ ბმულზე

ახალი ამბების ნახვა შეგიძლიათ ამ ბმულზე