რეზონანსი
12.11.2019

სულ მალე საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევაზე ჯარიმები მკვეთრად იზრდება. ნახეთ, დეტალური ინფორმაცია მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ.

სიმთვრალისას მძღოლისთვის გამოწერილი ჯარიმის ოდენობა სისხლში ეთანოლის ოდენობის მიხედვით განისაზღვრება. მაგალითად, თუ ავტომობილის ნასვამ მდგომარეობაში მართვისას მძღოლის სისხლში ეთანოლის ოდენობა 0,3-დან 0,7 პრომილემდე დადგინდა, სანქცია 500ლარი და მართვის უფლების 1 წლით ჩამორთმევა იქნება, ხოლო თუ ეთანოლის შემცველობა 0,7 პრომილეს გადასცდა, მძღოლი 1.000 ლარით დაჯარიმდება. შემოწმებისთვის თავის არიდებაც 1.000-ლარიანი ჯარიმითა და მართვის უფლების 1 წლით ჩამორთმევით დაისჯება.

კიდევ უფრო მკაცრი იქნება კანონი სატრანსპორტო საშუალების მეორედ ან მესამედ ნასვამ მდგომარეობაში მართვის გამო, რისთვისაც უკვე შემოდის ადმინისტრაციული პატიმრობა სხვადასხვა ვადით. მაგალითად, სახდელის მოხდამდე სიმთვრალეში ავტომანქანი სმართვის განმეორება გამოიწვევს მართვის უფლების ჩამორთმევის გაზრდას კიდევ 1 წლით და 3-დან 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას, ხოლო, თუ სახდელის მოხდამდე მძღოლი საჭეს მთვრალი მესამედ მიუჯდება, მას მართვის უფლება კიდევ ორი წლით ჩამოერთმევა, ადმინისტრაციული პატიმრობა კი 7-დან 15 დღემდე მოელის.

იზრდება ჯარიმა ნასვამ და მართვის უფლების არმქონე პირისმიერ ავტომანქანის განმეორებითი მართვისთვის და მისი ოდენობა 2500 ლარით განისაზღვრება. კანონი ითვალისწინებსადმინისტრაციულ პატიმრობასაც. იმ შემთხვევაში, თუ ნასვამი პირისმიერ მეორედ ან მესამედ სატრანსპორტო საშუალების მართვას ავარიამოჰყვება, მძღოლი 3500 ლარით დაჯარიმდება, მართვის უფლების ჩამორთმევა კი გაეზრდება 3 წლის ვადით და 10-დან 15 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდება. სანქციები მკაცრდებასიჩქარის გადაჭარბებისთვის. თუ დღეს გადაჭარბებად ითვლებადადგენილზე 15 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით მოძრაობა, ახალიკანონით ეს ზღვარი 10 კმ/სთ-მდე მცირდება. გარდა ამისა, სიჩქარის 40 კმ/სთ-მდე გადაჭარბება 50 ლარის ნაცვლად, 150 ლარით დაჯარიმდება, სიჩქარის 40 კმ/სთ-ზე მეტით გადაჭარბებაკი - 250 ლარით, 150 ლარის ნაცვლად. თუ იურიდიულ პირს სიჩქარის გადაჭარბება ვიდეო ან ფოტოფირზე დაუფიქსირდება, მას ჯარიმები გაორმაგებული მოცულობით დაეკისრება.

მოქმედი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს ფოტო ან ვიდეოფირზე დაფიქსირებული სიჩქარის გადაჭარბებისთვის ქულის დაკლებას, ახალიპროექტით კი ეს სანქციაც შემოვა. მაგალითად, 40 კმ/სთ-მდესიჩქარის გადაჭარბებისთვის მძღოლს, 150 ლარით დაჯარიმებისგარდა, მართვის მოწმობაზე 10 ქულა ჩამოაკლდება, ხოლო 40 კმ/სთ-ზე მეტით გადაჭარბებისთვის - 20 ქულა, 250-ლარიან ჯარიმასთან ერთად. კანონპროექტში გათვალისწინებულია ავტომობილის მესაკუთრის უფლებაც. კერძოდ, თუ სამართალდარღვევა ფოტოფირზე ან ვიდეოფირზე დაფიქსირდა, უფლებამოსილ პირს შეუძლია წერილობითი ახსნა-განმარტებით დაადასტუროს სამართალდარღვევის ჩადენისფაქტი, თავად გათავისუფლდეს პასუხისმგებლობისგან და ის უშუალოდსამართალდამრღვევს დაეკისროს. 

მკაცრდება ავტომობილის დგომა-გაჩერების წესების დარღვევა. ახალ სამართალდარღვევად განისაზღვრა ქვეითთა გადასასვლელზე დგომა-გაჩერების წესების დარღვევა და პასუხისმგებლობის ზომად 100-ლარიანი ჯარიმა დადგინდა.

ორმაგდება ჯარიმა ქვეითის მიერ მოძრაობის წესებისდარღვევისთვის და 10-ის ნაცვლად 20 ლარი გახდება, ხოლო 1 წლისგანმავლობაში განმეორების შემთხვევაში ჯარიმა უკვე 40 ლარი იქნება. თუ ქვეითის ქმედებებს მოჰყვა საავარიო ვითარება ანმოძრაობის შეფერხება, დღეს არსებული 50 ლარის ნაცვლად, გათვალისწინებულია ჯარიმა 150 ლარის ოდენობით. ცალკე სამართალდარღვევად განისაზღვრება საგზაო-სატრანსპორტო (ავარია)შემთხვევის ადგილის მიტოვება. დამრღვევს დაეკისრება1.000-ლარიანი ჯარიმა და მართვის უფლება ერთი წლითშეუჩერდება.თუ მოქმედი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებსშუქნიშნის ამკრძალავ ფერზე, პრიორიტეტული ან ამკრძალავი ნიშნისმოთხოვნის დაუცველობისთვის, გასწრების წესების დარღვევისგანმეორებით ჩადენისთვის პასუხისმგებლობის გაზრდას, ახალიკანონმდებლობით, შესაბამის დარღვევად განისაზღვრა ამსამართალდარღვევის 1 წლის განმავლობაში განმეორებით ჩადენა დაპირი დაჯარიმდება 100 ლარით.მანქანის მართვისას მობილურიკომუნიკაციით სარგებლობისთვის დღეს მოქმედი 30-ლარიანი ჯარიმა60 ლარი გახდება.

ცნობით, სპორტული მანევრი სამართალდარღვევის ახალი სახეობაა, რომელიც პროექტით შემოდის. მაგალითად, თუ მძღოლმა წინასწარი შეცნობით განახორციელა მკვეთრი მანევრი, რასაც სატრანსპორტო საშუალების მოცურება მოჰყვა, ის 500 ლარით დაჯარიმდება, ხოლო თუ მკვეთრ მანევრს სატრანსპორტო საშუალების, ტვირთის, გზის, საგზაო თუ სხვა ნაგებობის, სხვა ქონების ან ადამიანის სხეულის მსუბუქი დაზიანება მოჰყვება, მძღოლს 750-ლარიანი ჯარიმა დაეკისრება.

ზუსტდება და მკაცრდება სახდელები მართვის უფლების აკრძალვასთან დაკავშირებით. მაგალითად, თუ პირი შეჩერებული მართვის უფლებით მიუჯდება საჭეს, 500 ლარით დაჯარიმდება, ჩამორთმეული მართვის უფლების მქონე - 700 ლარით, ხოლო მართვის უფლების არმქონე - 1.200 ლარით. 

(ბიზნეპრესნიუსი)

ლიცენზია
დატოვე კომენტარიკომენტარები (50)
ჩაწერა სახელი
იოსებ   (14.11.2019)
გასაგებია, რომ ადამიანების უსაფრთხოებაზე ფიქრობენ, მაგრამ როდის იფიქრებენ მათ კუჭზე და სხვა სოციალურ საკითხებზე? ჯარიმები რომ ორმაგდება, დღევანდელი ინფლაციის დონიდან გამომდინარე, ხელფასები უნდა მინიმუმ გააორმაგონ. ვითომ აპირებენ მომატებას, მაგრამ 10-20 პროცენტი და ისიც მხოლოდ გარკვეულ სფეროში ამინდს არ ცვლის.

Ucha   (14.11.2019)
Kidev ramdeni unda dawerot 10000 var asuli ra deditqvenisa miiget kidev davdivar da vivli mearmaqvs martvis mowmoba magram arasdros damirgvevia modzraobis wesi tqvesirebo tqvenitavi unda amowmot narkologiurshi da simtvraleze chven moqalaqeebs dagvanebettavi toren dedebi mogetyvnebat male xalxi numigyavt im zomaze tavze xeliaigon da dedebi dagitynat tqve bozebo .

Ucha   (14.11.2019)
Barem mogvkalit da daisvenet tqve sirebo

უჩავარ ჯანაშვილი   (14.11.2019)
Tqven gamzdels sheveci damogityant myvarebeli dedis muteli mglis shishit cxvari vis gauwyvetia bozis shvilebo cotaga dagrchat dedebigaqt motynuli wesebi tqven gjirdebat natesaobit dawyebuli samsaxurebi romgaqvt gadajmuligaqt tavze tqve nabijvrebo ver dadzexit tqve bozebo xalxs mixedet qveyana miwastan gaasworet gza chvenargvaq da samsaxurebi xalxi shimshilit ixoceba tqve bozebo tqvenki sivdebit mixedet xalxs da tqven shinagan saqmeta saministros warmomadgenlebo pagonebi daikeret da xalxsar zogavt qartvelebiarxart?tqven vinc kacat chagtvalot imati ojaxi movtyan zedijvavt gerdzulas tqvenkvett teleponze laparakobt argvevt jer ekipajebs mixede ivanishvilo da xalxs mere mostxove cota dagrchat da satitaod dedagaqt motynuli.

ჯეირან   (13.11.2019)
თუ ძღოლი ნასვამ მდგომარეობაში მართავს მანქანას მას განმეორების შემთხვევაში მესამედ მას საესთოდ უნდა აეკრძალოს მანქანის მართვა რომ სხვა არ გააუბედუროს და დანარჩენი სანქციები ამ ღარიბ და დამათხოვრებულ ხალხთან უნდა შეჯერდეს ისე რომ მთავრობა არ შეიძულოს ხალხმა ისე რომ რევოლუცია მოხდეს ეს გაითვალისწინეთ.

რეზო   (13.11.2019)
სიმთვრალეზე ცოტაა ეგ უფრო მეტი უნდა იყოს.დანარჩენს რ ვეთანხმებიყ

ანია   (13.11.2019)
იმდნი უნდ ა გახდეს როომ 15 დღთ კი არა 1 წლიტ ციხე ხეხოს და ტუ ისე დაასავა რომ ადამიანი დაასახიჩრა მისი ოჯახი და ის მტელი ცხოვრება არჩინოს, გაყიდოს ყველაფერი1 დიახ! თუ დააინვალიდა აბა როოგორ! ქუჩაში ვერ გასულხარ შიშით ამ ცხოველების გამო

ანია   (13.11.2019)
იმდნი უნდ ა გახდეს როომ 15 დღთ კი არა 1 წლიტ ციხე ხეხოს და ტუ ისე დაასავა რომ ადამიანი დაასახიჩრა მისი ოჯახი და ის მტელი ცხოვრება არჩინოს, გაყიდოს ყველაფერი1 დიახ! თუ დააინვალიდა აბა როოგორ! ქუჩაში ვერ გასულხარ შიშით ამ ცხოველების გამო

jemal khutsishvili   (13.11.2019)
dargvevebi arsebobs da ra tkma unda nasvami mdzgolebi da sxva dargvevebitsvisats unda dajarimdnen, magram hemi azrit hvens qvekanashi am jarimebis sapasuri gadaharbebulia ...

მე   (13.11.2019)
tqve martla yleebo aq vinc mtavrobas aginebt.tqven garda normaluri xalxic ari am qveyanashi da imati usftxoebistvis ketdeba eg.tqven martla arafris girsebi ar xart.nu daargvevt da arc araferi geqnebat gadasaxdeli.gamomividnen aq niki laudebi bliad!!!

Maka   (13.11.2019)
Ra eshveleba am gamotayvanebul mtavrobas.

ნიკა   (13.11.2019)
ევროპას. რომ ებაძებით იქ ჯარიმები პირის შემოსავლების მიხედვითაა დიფერენცირებული

ლევანიკო   (13.11.2019)
არცერთ ევროპულ ქვეყანაში არ ხდება ესეე.. ეს რა ხამობაა.. პირიქით მთავრობა ხალხის სამსახურშია და ყოველ წელს არეგულირებენ ჯარიმები ფაასს და რაც აქ 500 ლარიანი ჯარიმა უმეტეს ევროპულ ქვეყნებში სიტყვიერი გაფრთხილება.. და მთავარი ღირებულება ადამიანური მიდგომა და გათვალისწინებაა..

დატო   (13.11.2019)
მოშივდათ წინ ზამთარია

jora   (13.11.2019)
amati dedebs sheveci esari komenari shemi ver dadzgnen bozis shvilebi

დატო   (13.11.2019)
ოფშორკაში ხომ არ მიდის ეს ჯარიმები ბოლოს სადმე ვირჯინიის კუნძულზე, ძაან საინტერესოა

რამინი   (13.11.2019)
ეს მთავრობა სასწრაფოდ გადასაგვარებელია :)))

აჩიკო   (13.11.2019)
მართვის ოწმობის გადაცემაზე რამდენია ჯარიმა?

ავთო   (13.11.2019)
ავტოსაგზაო შემთხვევების 90% გადაჭარბებული სიჩქარისა და სიმთვრალის გამო ხდება.ამაში ვეთანხმები მთავრობას,მაგრამ საპარკინგე ადგილები რომ არ არის და ერთ წამ შეჩერებაზეც ჯარიმებია ეს დარღვევა მთავრობის ბრალი უფროა ვიდრე მძღოლის.ცუდი გზების გამო მომხდარი ავარიების შემთხვევაშიც უნდა დადგინდეს რომ ცუდი გზის გამო მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევა და მძღოლი კი არა მთავრობა უნდა დაჯარიმდეს,მძღოლს კი კომპენსაციაც კი უნდა გადაუხადონ....აი მაშინ დატრიალდება მთავრობა და გზებსაც მიხედავს და საპარკინგო ადგილებსაც მოძებნის.

გიორგი   (13.11.2019)
როგორც გავიგე თუ ავტომანქანის მესაკუთრე იურიდიული პირია გაორმაგებული ჯარიმა ექნება გადასახდელი და ქულათა სისტემა აღარ იმოქმედებს

გიორგი   (13.11.2019)
"თუ იურიდიულ პირს სიჩქარის გადაჭარბება ვიდეო ან ფოტოფირზე დაუფიქსირდება, მას ჯარიმები გაორმაგებული მოცულობით დაეკისრება." ვერ გავიგე, იურიდიულ პირზეც გაიცემა მართვის მოწმომები? 😎 საჭესთან იურიდიული პირი როგორ უნდა დაფიქსირდეს? 😎

rrrrr   (13.11.2019)
barem hamogvaxrhvet da agar davargvevt

ნიკა   (13.11.2019)
ძალიან ცუდი რგაცაები წავიკითხე და ძალიან არმომეწონა მე მეც მაქვს მარტვის მოწმობა მაგრამ აევამბობ როჯარიმა არ უნდა იყოს რაცარის ცემიაზრით ისიც საკმარისია კი ბატონო ნასვამ მდგომარეობაში და მანქანის სპორტული მანევრი უფრო მეტიც რო იყოს კაია მაგრამ დანარჩენი ძალიან ცუდია იმიტო რო დღეს დღეისობით ზოგადად საქართველოში ძალიან ცუდი მოძრაობაა არაა მოწესრიგებული გზები არაამოწესრიგებული ეგრედწოდებული ზნაკები "შიდა უბნებშიი" ხანდეხან მძღოლი ისეთ სიტუაციაში ვარდება რო მას იწევს რო დაარღვიოს რაღაც მხვრივ მასშსილება არუნდოდეს მაგრამ რაცარუნდაიყოს არციმ ვიდეო კამერამ არიცის ხო რო მას არუნდოდა მან იცის 250 ლარი დახვდეს გლეხ კაცსს სახლში ეგ უბრალოდ ძალიან ცუდი რამეა დგეს მაგის საშუალება მაგდენი ჯარიმის გადახდის არავისაარააქვს ცემიაზრი ასეთია რო მოაწესრიგონ გზები დადგან ზნაკები და აგარც ამდენი ავარია და აგარც ამდენი პრობლემა აგარიქნება ჩემი აზრიტ ეს უფრო ხალხის შფოტვას გამოიწვევსს მეტს არაფერს 19 წლის ვარ და 2 წელია მაქვს მართვის მოწმობა და ამ ორ წელში სულ 2ჯერ დამაჯარიმეს ისიც გაჩერებისგამო ისიც მანქანაში ვიჯექი არდამიტოვებია განა ადგილი როყოფილიყოსადაც მანქანას დავაპარკინგებდი ისეტ ადგილას გავაცერებდი რო დავეჯარიმებინე სასიამოვმო არაა ეგ ხო მე ჩემი გადმოსახედი გამაჩნია მარა ესეძალიან ჯარიმის გაზრდას სჯობს სხვარამეები მოწესრიგდეს საქართველოში უფრო ვიცი ჩემი კომენტარით რო არაფერი არ შეიცვლება მაგრამ მე ესევფიქრობ.

ზაზა   (13.11.2019)
30 კმ დაშვებული და 45 რო წახვალ ეგ ჯარიმა 20 ლარიანი უნდა იყოს და 90 ზემოთ ვინც დაარღვევს 200 ლარი.ეგ სანქციები გლეხებისთვისა მაინც.დანარჩენს პატრონი ყავს.ზარი ახლობელთან.ქვეითი პატრულია საჭირო რომდლიც ყველას გააკონტროლებს

ზურა   (12.11.2019)
ჯარიმები ნასვამობაზე კიბატონო მარა თქვეკაიდედმამიშვილებო გზებიგაკეთეთ ვერძღებით ცოტახანში ხვლიკები დაიბუდებენ ისეთიგზებივახდა ზოგან სირცხვილია რითვერგაძღა ესმთავრობა ცოტა ხალხზეც იზრუნეთ თუარა ხალხიზრუნრბს თქვენს მოშორებაზე

აა   (12.11.2019)
არცერთ მძღოლს არ უნდა დაარღვიოს,მაგრამ ვერ ვეტევით ვერსად ამ სივიწროვეში.ყველა თბილისში ვართ გადმოხვეწილი,ან დიდ ქალაქებში შიმშილს რომ გადაურჩეთ,თან სულ გვეჩქარება რამე რომ დაგვრჩეს.სოფლის თიხით ვეღარ ვარჩიეთ ოჯახი.რაიმე აამუშავეთ სოფელ_რაიონშიც და ვივლით ფეხით და ნელა.ამ ჯარიმების მომფიქრებელს და განმახორციელებელი შეგივარდათ თოხი მოგიტყანთ ოჯახი და იზრუნოთ იქნებ კაჭკები დაგვირიგოთ 1000პროცენტიანი განვადებით

Gio   (12.11.2019)
ჰოი ჩემო საქართველო რა დღეში ჩაგაგდოთ ამ უწიგნურმა თავრობამ.რა გინდათ ამით რისი მიღწევსა ცდილობთ ადამიამს იქ უბიძგებთ ანუნდა იყაჩაღოს ან თქვენნაირი გარეწრები შემოაკვდეთ არ გიფიქრუათ ეს ყველაფერი ადამიანებძე როგირ აისახებათ? ჯერიყოდა თამბაქო გააძვირეთ ვითომდაჩ ადამიანის ჯანმრთელობაზე ფიქრობთ არადა ფსიქიკა სეურყიეთ,ჯიბე გაუცარიელეთ.ამით მხოლოდ თქვენი ბიუჯეტი შეავსეთნუთუ ვერ ხვდებით ამას ყველა ხვდება ვინუნდა მოატყუით თქვე ნაბიჭვრებო...ეხლაკიდე არ იკმარეთ ჯარიმების რაოდენობა და ფასი გაზარდეთ.ესეთი უნამუსო და გაუნათლებელი თავრობა არასდროს ყოლია საქართველოს.!!ფაქტია ბოლოს ეს ხალხი ადგება და სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას მიიღებს მაინც წელიწადში 300დღე საზღვარგარეთ მუშაობს,სათქმელი ძალიან ბევრია მაგრამ თქმას რა აზრი აქ ვინ გაიგებს ვის აინტერესებს საზოგადოების აზრუ

Badri   (12.11.2019)
Am jarimebis avtors moutyan mkvdari da cocxali da tu vinme abadia da kide vinc etanxmeba imasac tqveni usulgulo dedebi movtyan shemtxvevit ramdeni vjarimdebit rit gadavixadot

გიორგი.   (12.11.2019)
ქვევით რო ილანძღები შე დედა მოტყნულო ყლის შვილო, არ დაარღვიო და არ დაჯარიმდებიო რო იძახი, რამდენი დაგირღვევია იმდენი მოგიტყან დედის პროჭი, ტელეფონზე 60 ლარი, სიჩქარის გადაჭარბება 150 ლარი, ანუ დასაშვები როა 70 და 80 ით წავიდე 150 ლარი გადავიხადო და 20 ქულა უნდა დამაკლდეს, შე სირო ყლეო მართლა, და შენნაიეი ყლეები არიან კიდე მარცხენა ზოლში 30 თით რო მიდიან და რო აუნთეფ ფარებს გაადაჯვი ყლეო აქ 30 თით არუნდა იარო, 30 თით უკიდურეს მარჯვენა ზოლში უნდა დაეგდო მაგაზე ჯარიმა არარი. დას შევეცი და მოგიტყანთ ტარება, ზოგზოგიერთებს, და კიდე ციმციმის ხმარებაც არიცით სირებო, უწყვეტი ზოლიდან შემოჭრა და ასე შემდეგ, ნუ გამომიხვედით პროფესორები იბიომატ, ეს სიტყვები ვისაც ეკუთვნის მიიიღოს იმან.

ლაშა   (12.11.2019)
გააკუპონეთ ლარი და კალკულატორზე ამრავლებთ ჯარიმებს,ვაი თქვენს პატრონს რა გეშველებათ,ასეთი მდაბიო,უწიგნური და გაუნათლებელი ხელისუფლება არასდროს გვყოლია,ვის ხელში ვართ ქართველი ერი,თქვენ აპრავეთ მილიონები და მერე იფიქრეთ როგორ ამოქაჩოთ ეს ფული ხალხისგან,თქვენ ხალხი საერთოდ არ გადარდებთ ისევე როგორც არ გადარდებთ საქართველოს მომავალი,თქვენ მხოლოდ დღევანდელი დღით ცხოვრობთ(არსებობთ),ყოველდღიურად გვიწევენ საზღვარს და იტაცებენ ჩვენს მოქალაქეებს,მაგრამ მაგისთვის სად გცალიათ? მერე ვინ მოიგონებს ახალ ახალ ჯარიმებს?!ხალხზე იფიქრეთ ხალხზე,იმ ხალხზე რომელმაც ერთ დროს თქვენ აგირჩიათ და მოგიყვანათ ხელისუფლებაში საქმის გასაკეთებლად...

მიშა   (12.11.2019)
გზა და ინფრასტრუქტურა არ ვარგა რაც არის ამდენ მანქანებს ვეღარ იტევს, ამ პრობლემის მოსაგვარებლად რას აკეთებთ? მძღოლების 75 პროცენტზე მეტმა ტარება არ იცის და ისეთ რამეს აკეთებენ რომ ძალაუნებურად დაგარღვევინებენ წესებს, ქალებზე ხომ ლაპარაკიც ზედმეტია თან საჭესთან ზიანტან პომადებს ისვამენ რამდენიც გინდა უსიგნალო და ფარები აუნთო არ გაგატარებენ, უბრალოდ არ იციან რას ნიშნავს არც გვერდით სარკეებში ჩაიხედებიან ვინმეს ხომ არ უკეტავთ გზასო სხვათაშორის ამათ კატეგორიაში გადიან ტაქსისტებიც რომლებსაც გონიათ რომ რადგან ტაქსია ყველაფერი ეპატიებათ, ელემენტარული არ იციან რომ აღმართში მომავალ მანქანას გზა უნდა დაუთმო და ასე შემდეგ მეტი რაღა ვთქვა.... ჯარიმების გაზრდა საქმეს არ უშველის მანქანის მართვას შინაგანი კულტურა ჭირდება.... სხვა დანარჩენი მხოლოდ ხალხისგან ფულის გამოძალვის მარტივი გზაა

მიშა   (12.11.2019)
გზა და ინფრასტრუქტურა არ ვარგა რაც არის ამდენ მანქანებს ვეღარ იტევს, ამ პრობლემის მოსაგვარებლად რას აკეთებთ? მძღოლების 75 პროცენტზე მეტმა ტარება არ იცის და ისეთ რამეს აკეთებენ რომ ძალაუნებურად დაგარღვევინებენ წესებს, ქალებზე ხომ ლაპარაკიც ზედმეტია თან საჭესთან ზიანტან პომადებს ისვამენ რამდენიც გინდა უსიგნალო და ფარები აუნთო არ გაგატარებენ, უბრალოდ არ იციან რას ნიშნავს არც გვერდით სარკეებში ჩაიხედებიან ვინმეს ხომ არ უკეტავთ გზასო სხვათაშორის ამათ კატეგორიაში გადიან ტაქსისტებიც რომლებსაც გონიათ რომ რადგან ტაქსია ყველაფერი ეპატიებათ, ელემენტარული არ იციან რომ აღმართში მომავალ მანქანას გზა უნდა დაუთმო და ასე შემდეგ მეტი რაღა ვთქვა.... ჯარიმების გაზრდა საქმეს არ უშველის მანქანის მართვას შინაგანი კულტურა ჭირდება.... სხვა დანარჩენი მხოლოდ ხალხისგან ფულის გამოძალვის მარტივი გზაა

ალექსანდრე   (12.11.2019)
გზების კეთილმოწყობაზე და გაფართოებაზე არავინ ფიქრობს. ფულის გამოგლეჯვაზე მგლებათ არიან ქცეული...

nana   (12.11.2019)
თუ იურიდიულ პირს სიჩქარის გადაჭარბება ვიდეო ან ფოტოფირზე დაუფიქსირდება, მას ჯარიმები გაორმაგებული მოცულობით დაეკისრება.amixsenit tu sheidzleba aq naxsenebi იურიდიული პირი.ra an vin igulisxmeba

ehhhhh   (12.11.2019)
xom xedavt eg jaru

ოთარ   (12.11.2019)
იქნებ თბილისის ჭებისთვის, სამარშრუტო ტაქსების, ექსპედიტორთა და ბეტონის მზიდავ მძღოლებისთვისაც რაღაც იღონოთ. დიდ პრობლემას ვაწყდებით. მათ გამონაბოლქვზეც იფიქრეთ. .

ზურა   (12.11.2019)
91წლიდან, ყველა ხელისუფალი მხოლოდ მოსახლეობიდან ფულის ამოღების წესების შემოღებითა და ამოსაღები თანხების ამოღების წესების გამარტივებითაა დაკავებული და დღევანდელი ხელისუფალისაგანაც იგივე ხდება. სადამდეო და სანამ მოითმენს მოსახლეობა

Gio   (12.11.2019)
Am taripis damgeneli unda datovo umuhevrad da mere daakisro 750 lariani jarima kovel dge

ვახო   (12.11.2019)
ჯარიმების გაზრდაში კი არიან მაგრები სხვაში არაფერში ვარგნან... უვარგისები ფუ თქვენი....

Irakli   (12.11.2019)
რა უნდა გააპროტესტოთ... არ დაარღვიოთ და არ დაჯარიმდებით! გასაპროტესტებელია ამდენი ავარია რომ ხდევა სიმთვრალის და გადაჭარბებული სიჩქარის გამო

lasha   (12.11.2019)
Monda shss departments mivmarto 100 quliani martvis mocmoba rom shemoiget,tkve Kai dedmamishvilebo vinc ert cels use chamtavrebs rom asidan asive xelsheuxebelia caxaliset,50 litri benzinis talonit.tore gind 10 qula dagrchenia clis bolomdi da find asive aranairi gansxvaveba arari cota uazrod argechvenebat eseti midgoma daintereset xalxi rom dargveva armoundet caxaliset.

Giorgi   (12.11.2019)
ერთ დანაშაულზე ორი სასჯელი არსად არ გამიგია!

Shota   (12.11.2019)
Ra gindat bolomde gaatyaot xalxi???

გიორგი   (12.11.2019)
როგორ ამოხადონ ხალხს სული იმას ფიქრობენ.ხალხს აქვს თუ არა ამხელა ჯარიმების გადახდის საშუალება ამას ვინმე ფიქრობს?

gela   (12.11.2019)
პატიოსანი მძღოლებიც იჩაგრებიან სხვის ავარიისგამო. მძღოლი 10 კმ/სთ-ით რომ გადააჭარბებს ღამე ცარიელ გზაზე 150 ლარით უნდა დაჯარიმდეს და 180 და 200-ით რომ გაივლის ისიც 150-ლარით?

თემო   (12.11.2019)
თქვე გამოყლევებულებო ნუ დაარღვევთ და არ დაჯარიმდებით. ამოიხოცა ხალხი ყლეებო შეიგნეთ იარეთ ნელა. რამ დაგაყლევათ ამდენი ხალხი. იაღოველები ხო არ ხართ :D

მ.დ   (12.11.2019)
სულ გაგიჟდნენ ეს ხალხი ვეღარ დაძღნენ.მაგ ჯარიმებს გადაყვება ეს მთავრობა

იოსები   (12.11.2019)
ამას ჭირდება მშვიდობიანი პროტესტი და ერთობა, მთელი ერისა და ბერისა, მარტო გეიპროპაგანდას კი არააა.....

😎   (12.11.2019)
ჯარიმა იმდენად დიდია სჯობს პატიმრობა 🤔😎 ესენი მგონი კუჭის სიმჟავეზეც დაგვაჯარიმებენ 😌😌😊 არა და ხალხს რას დპირდნენ ამოისუნთქებ თო და პირქით ჩასუნთქვის დროსაც გახჩობენ, სხვანაირად უნდა მოაგვაროთ ჯიბეს ნუ ისქელებთ !!!😡😡😡

daviti   (12.11.2019)
jarimebis qvekanaa, biujetis shevsebis axali metodi!!! visac puli akvs isev ise ivlis an kide darekavs da gaushveben!!!


Copyright © 2006-2020 by Resonance ltd. . All rights reserved
×